Books
info@ethir.org
Home 2018 January

Monthly Archives: January 2018

சிம்பாப்வே ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னணி அரசியல்

-சு. கஐமுகன் gajan2050@yahoo.com ரொபேர்ட் முகாபே சிம்பாப்வே நாட்டின் ஜனாதிபதி பதவியை ராஜினாமா செய்ததன் மூலம் 37 வருட முகாபேயின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்துள்ளது. சிம்பாப்வேயின் ஆளுங்கட்சியான சானு பிஎப் (Zanu - PF)...