செய்திகள் செயற்பாடுகள்

இலங்கை வரலாற்றில் முதன் முறையாக!!!!

இலங்கை வரலாற்றில் முதன் முறையாக  தேர்தலில் படுதோல்வி கண்ட வேட்பாளர்  இன்று நாட்டின்  பிரதம மந்திரியானார்  கடந்த பாராளுமன்ற பொது தேர்தலில் எந்த தேர்தல் தொகுதிகளிலும்  வெற்றி […]