அறிவிப்பு

இனத்துவேசத்திற்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டம்

  பிரித்தானியாவில் இன்று (16/03/18) இனத்துவேசத்திற்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று இடம்பெற்றது. பிரித்தானியாவிலுள்ள சோசலிசக் கட்சி, தமிழ் சொலிடாரிட்டி, அகதிகளுக்கான உரிமைகள் அமைப்பு  போன்ற அமைப்புகளும், யுனிசன், […]