கஜமுகன்

ஈரானிய மக்கள் போராட்டத்தின் பின்னணி

1,269 . Views .-சு. கஐமுகன் [email protected] கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஈரானிய ஜனாதிபதி வெளியிட்ட 2018 க்கான பட்ஜெட் அறிவிப்பதைத் தொடர்ந்து, டிசம்பர் 28 முதல் […]